sql express

Sql Join Sorguları Oluşturma

Sql Server 2008Sql yazı dizimizde sıra , bir çok kez ihtiyacımız olan birden fazla tablo üzerinde çalışma durumudur.Veri tabanı sistemlerinde tutulan veriler tek bir tablo üzerinde değil ; normalizasyon kurallarına göre çeşitli tablolar üzerinde tutulur.Bunun sebebi ilişkisel veri tabanı mantığı üzerinden sağlıklı veri modelleri oluşturmaktır.Sql üzerinde birden fazla tablo için belirli sorgu kalıpları kullanılır.Yine iş senaryomuz üzerinde temel mantıkları oturtmaya çalışalım.

Sql Gelişmiş Select Sorguları II

Sql Server 2008Sql makale dizimizde şimdi sıra select içinde : group by , where-and , between , like , in-not in  , union  sorgu ifadeleri ile case , when  şart kontrolünü incelemeye geldi.Profesyonel yazılım dünyasında , tahmin edileceği üzere çeşitli durumlara göre işlevsel sorgular yazma ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir.Bu yazımızda daha fonksiyonel sorgular yazmanın temel yöntemlerini kavrayacağız.

Sql Gelişmiş Select Sorguları

Sql Server 2008Sql giriş yazımızın ardından gelişmiş select sorgularıyla paylaşımımızı oluşturacağız.Önceki paylaşımda select ile bazı temel işlemlerin(where-order by-as) nasıl yapıldığını öğrendik.Veri tabanındaki kayıtlardan aynı niteliğe sahip olanların içinden bir tanesini listeleme , bir sütundaki değerler üzerinde matematiksel değerlendirmelerde bulunma , birden fazla kritere göre seçme işlemi gibi alt başlıklar bizleri bekliyor.

Öğreneceğimiz durumları yine madde madde gidelim  : 

 

Sql Giriş - Select Sorgusu

Sql Server 2008Sql "Structured Query Language" kelimelerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşan  ve veri tabanı sistemleri üzerinde çeşitli sorgu işlevleri için kullanılan bir alt dildir.                                                                                                          

Bu sorgulama dili aracılığıyla veri tabanları üzerinde 4 temel işi     gerçekleştirebilmekteyiz.Bu işlemler : Veri Ekleme-Veri Düzenleme-Verileri Listeleme(Seçme)-Veri Silme işlemleridir.İlk yazımızda bu temel işlevlerden seçme yani sql ifadesiyle select işlemini anlamaya çalışacağız.