QBasic

Oyun Programlamaya Giriş

Etiketler: 

Başlıktan da anlaşıldığı üzere ilk yazımızda oyun programlama kavramına kısa bir giriş yaptıktan sonra bu mantıktan yola çıkarak basit bir oyunun nasıl yapılabileceğini hep beraber adım adım göreceğiz.

Oyun programlama, yani universal adıyla Game Programming aslında Programming'in daha da ilerletilmesi ve ona bir ek yapılmasıdır.Yani aslında oyun da başlı başına bir programdır,fakat bildiğimiz herhangi bir programdan çok farklılıklar göstermektedir.

Mesela bir muhasebe programında sizden beklenen gerekli yerlere hesapları girmektir.Ama siz bir işlem yapmadığınız sürece program sizi sonsuza kadar da beklese rahatsızlık duymaz.Ama bir oyun programında herşey okadar tek boyutlu değildir.