join sorgusu

Sql Join Sorguları Oluşturma

Sql Server 2008Sql yazı dizimizde sıra , bir çok kez ihtiyacımız olan birden fazla tablo üzerinde çalışma durumudur.Veri tabanı sistemlerinde tutulan veriler tek bir tablo üzerinde değil ; normalizasyon kurallarına göre çeşitli tablolar üzerinde tutulur.Bunun sebebi ilişkisel veri tabanı mantığı üzerinden sağlıklı veri modelleri oluşturmaktır.Sql üzerinde birden fazla tablo için belirli sorgu kalıpları kullanılır.Yine iş senaryomuz üzerinde temel mantıkları oturtmaya çalışalım.