C Programlama Dili

Go Nedir??? Google Kendi Programlama Dilini Geliştirdi

Go Google'ın Programlama DiliEvet sonunda bunuda mı görecektik? Google yine yapacağını yaptı ve belkide rakiplerini kızdırmaktan mutluluk duyuyordur ama Go isimli kendi programlama dilini geliştrimeyi de başardı. Bilindiği gibi Google arama motoru ile programlamada ve mimari altyapıda verimliliğin ne kadar önemli bir konu olduğunu ispatlamış bulunmakta, bunu arama sonuçlarının 1 sn ve altında elde edilmesinden görüyoruz.

DERS10 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Fonksiyonlar -Functions in C

Etiketler: 

Bu dersimde sizlere C programlama dilinin temeli olan fonksiyonları göstereceğim. Temeli dememin sebebi bir C programı ana fonksiyon olan "main" fonksiyonu ile başlar. "main" ana fonksiyonumuz içerisinden diğer fonksiyonları çalıştırarak istediğimiz işlemleri fonksiyonlara yaptırırız. Şunu unutmayınız ki en basitinden "printf" ile ekrana yazı yazdırmamızı sağlayan bu kod parçası bir fonksiyondur.

DERS9 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Döngüler - Loops in C

Etiketler: 

C programlama dilinde "while", "do while" ve "for" olmak üzere 3 çeşit döngü vardır.

Döngü: belirli bir kod parçasının belirli bir koşul sağlandıkça veya belirli bir sayı kadar yinelenmesidir.

Örneğin 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak isteyelim.

Bu işlem için 10 kere printf fonksiyonunu ayrı ayrı çağırmak yerine while döngüsü içerisinde şu şekilde tanımlayabiliriz.

DERS8 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Koşul Yapısı, Koşul Deyimleri - if, if-else -switch

Etiketler: 

Kod yazarken programımızın mantığına göre yeri geldiğinde karşılaştırmalar yapmamız gerekir. Yani "eğer şu şöyle ise şunu yap" şeklinde bir koşul ile işlem yapmak isteriz.

Örneğin "yaşı 18'den küçük olan üyelerin kaydının silinmesi" gibi bir işlem için koşul deyimlerini kullanırız.

C programlama dilinin temel koşul cümleciklerinden bir tanesi "if-else" yapısıdır.

if-else yapısı programımızda tek bir koşulu denetlemek için kullanılır.

if kelimesinden sonra parantezler arasında koşulumuzu yazarız.

Kullanımı aşağıdaki gibidir.

DERS7 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Operatörler - Operators in C

Etiketler: 

Program yazarken değişkenler üzerinde aritmetik işlemler yaparız.

Değişkenlerin değerlerini karşılaştırırız. Bir değişkene değer verirken atama işlemi yaparız.

Tüm bu işlemleri C programlama dilinin bizlere sunduğu OPERATÖRLER' kullanarak yaparız.

Şimdi sizlere çok kullanılan operatörleri göstereceğim.

Aritmetik Operatörler:

DERS6 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Temel Giriş Çıkış (G/Ç) Fonksiyonları - I/O Functions in C - Printf and Scanf

Etiketler: 

C programalama dili kullanıcı ile interaktif olarak bilgi girişi ve çıkışına izin veren orta seviyeli bir dildir.

Bunun anlamı çalışma anında bazı değerleri ekrana veya yazıcıya yazdırabilir veya klavye gibi bir giriş aygıtından veri girerek bunu programımızda kullanabiliriz.

Bu işlemler bazı temel G/Ç fonksiyonları ile yapılır. Bu dersimizde bahsedeceğimiz fonksiyonlar

1.printf  -  ekrana formatlı yazdırma fonksiyonu

2.scanf - ekrandan formatlı veri okuma fonksiyonu

printf

Bu fonksiyonun amacı ekrana yazı yazdırmaktır. Bunu

DERS5 - C/C++ Ders Anlatımı - İşaretçiler - Pointer in C

Etiketler: 

int, float, char, double tipindeki değişkenleri veri değerlerimizi tutmak için kullandığımızı biliyoruz.

Değişken tanımlama bizleri "bellek adresleri ile uğraşmaktan kurtarır" demiştim.

Fakat karmaşık programlar yazarken bazen bellek adreslerine de erişmek isteyebiliriz.

Standart değişkenlerimiz ile sadece değişkenlerin değerlerine erişebiliriz.

C programlama dilinde değişkenleri bellek adreslerine erişim pointers (işaretçiler) ile olur.

C dilinin değişken tanımlaması aşağıdaki gibidir.

float *sayi1;

 

Yukarıda kayan noktalı sayı tipinde ve sayi1 isminde bir pointer tanımlaması yaptık.Bu tanımlama ile değişkenimizin hem değerine hem de adresine ulaşabiliriz.

DERS4 - C/C++ Ders Anlatımı - C Programlama Dilinde Diziler - Arrays in C

Etiketler: 

Daha önce C programla dilinde değişken ve sabitlerden bahsetmiştik.

Ek olarak da c dilinde string kullanımını gördük.

Bu dersimizde ise C programla dilinde dizi tanımlamalarını öğreneceğiz.

İleride kompleks programlar yazarken aynı tipte birden fazla değişken tanımlamak zorunda kalacağız.

Örneğin, programımızda, 100 tane öğrencinin öğrenci numarasını tutmak zorunda kalabiliriz.

 

Bunu dizi kullanmadan ancak

DERS3 - C/C++ Ders Anlatımı - Karakter Katarları Sabitleri - Char Type - String

Etiketler: 

Merhaba arkadaşlar bu derste sizlere c programlama dilinindeki "char" değişken tipinden ve karakter katarlarından (string'lerden) bahsedeceğim.

 "char" ile bir önceki dersimizde söylediğimiz üzere sadece tek bir alfanumerik  karakter ('1','R','>','£','#',''$' gibi) değerini saklayabiliriz.

Bu hatırlatmadan sonra şimdi biraz düşünelim.

"Hello World" şeklindeki bir yazı aslında 'H','e','l','l','o',' ','w','o','r','l','d' karakterlerinden oluşmaktadır. Tüm bu karakterler ardı ardına yazıldığında "Hello World" yazısını elde ederiz.

 

Örnek tanımlamalar aşağıdaki gibi yapılabilir.

DERS2 - C/C++ Ders Anlatımı - Değişkenler ve Sabitler, Veri Tipleri (Identifiers, Variables, Constants, Data Types)

Etiketler: 

Bilgisayarlar bilgi saklamak için bellek adreslerini kullanırlar. Programlama dilleri bizi karmaşık şekilde olan bellek adresleriyle uğraştırmak yerine değişken ve sabitler kullanmamızı sağlarlar.

En temel değişken türleri:

int : integer tam sayı tipi

double : virgüllü sayı tipi

float : bu da bi çeşit virgüllü sayı

char : character yani tek bir harf,sayi...

Veri Tipleri